Milepæler i 1970-årenes kvinnekamp

I 2006 og 2007 arrangerte Kilden seminarrekken "Milepæler i 1970-årenes kvinnekamp" sammen med Norsk Kvinnesaksforening.

Innledningene fra konferansene gir viktige innblikk i historiske begivenheter og utviklingen av kvinnebevegelsen på 70-tallet.

Sentrale aktører den gang forteller om begivenhetene og setter hendelsene i perspektiv. Du finner de fleste innledningene nedenfor.

Mer om 1970-tallets kvinnekamp finner du også på vår nettside kvinnehistorie.no.

 

29. november 2006

Selvbestemt abort – en kvinnerett

Torild Skard: Selvbestemt abort - en kvinnerett: SVs dilemma

Birgit Bjerck: Kampen for selvbestemt abort på 1970-tallet

 

Nei til likestillingslova!

Torild Skard: Stortingets behandling av likestillingslova 1976-78

 

Vi vil også delta – flere kvinner på Stortinget

Torild Skard: Innsats for kvinner i partiene, kommunestyrene og Stortinget på 1960- og 70-tallet

Berit Ås: En partileders skjebne. Før og etter. Sorger og gleder. Påstander.

 

Hekser på Karl Johan – feminisme og motkultur

Astrid Brekken: Om Sirene

Guri Thambs-Lyche: Linjer bakover: foredrag om kvinnehistorie

 

17. januar 2007

Vi vil ikke være kapitalens reservearmé

Margit Glomm: Oslo faglige kvinnebevegelse

Hilde Bojer: Kvinners arbeid og inntekt (PDF)

 

Er det noen som har hørt om en skravlemann og en sykebror?

Astrid Brekken: Kven snakkar i NRK – og kva snakkar mediene om?

 

Flere og bedre daghjemsplasser!

Elisabet Helsing: Historien om ammehjelpen

 

7. mars 2007

Kvinner, forskning og frigjøring

Elisabeth Lønnå: Etableringen av kvinnehistorie som fagfelt

Berit Ås: Trekker linjene tilbake til kjønnsrolleforskningen

 

Ja til kvinnelig deltagelse i Holmenkollstafetten

Kari Fasting: Veien videre - Idrett (PDF)

 

Befri vårt daglige liv!

Lisa Kristin Strindberg: Anja Breien - et internasjonalt unntak

Ebba Haslund: Linjer bakover

 

Porno er vold mot kvinner

Unni Rustad: Kampen mot pornografi på 1970-tallet

 

9. mai 2007

Men om vi samler oss, om vi forener oss…

Siri Nørve: Flat organisering – nyfeministene

Berit Ås: Kvinner mot EEC (EF)

Berit Ås: Hva var Kvinnepolitisk Aksjon foran Stortingsvalget 1977? 

Anne Lise Stafne: Engebretbevegelsen

 

Likestilling, utvikling og fred - kvinnekamp over landegrensene

Torild Skard: Internasjonal kvinnekamp: FN og den internasjonale kvinnebevegelsen

Ingrid Eide: Hvordan Norge rettet blikket utover

Beatrice Halsaa: Det internasjonale kvinneåret 1975

Anne Røthing: Kvinneorganisasjonenes internasjonale engasjement

 

31. oktober 2007

Til kamp for likestilling i kirken

Helene Freilem Klingberg: Kristent Kvinnesaksforum (KKF) 1974-87

Anne Dalen: Norsk kvinnelig teologforening og kvinnelige prester 

 

”Gi oss kroppen tilbake!”

Brita M. Gulli: Gjenerobring av kvinnekroppen

 

”Nei til kvinner i forsvaret”

Ellen Elster: Beretningen om kampen etter andre verdenskrig

Mari Holmboe Ruge: Kvinner og militær verneplikt

 

Lengre lønnede svangerskapspermisjoner for foreldre

Margunn Bjørnholt: Fra ektefelledelt arbeidstid til likestilt foreldreskap

Beatrice Halsaa og Torild Skard: Kampen er ikke slutt

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.