Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken

Illustrasjon: Jenny Jordahl.

I 1986 ble Gro Harlem Brundtlands «kvinneregjering» – den første med tilnærmet kjønnsbalanse – verdensberømt, og et symbol på at i Norge tas likestilling på alvor. Hvordan står det til med likestillingslandet Norge i lokalpolitikken? Flere kvinner enn menn stemte ved forrige lokalvalg, men under 30 prosent av ordførerne i Norge er kvinner. Er lav kvinnerepresentasjon i lokalpolitikken et problem?

En sentral innsikt i forskning om valg, demokrati og politisk representasjon er at alle må ha rett og mulighet til å høres der beslutningen som angår dem tas. Men hva skal til for å sikre det? Må de folkevalgte ha samme meninger som folket de representerer? Eller må det også være samsvar mellom folk og folkevalgte i demografi og sosial bakgrunn, fordi hvem du er og hva du er opptatt av henger sammen?

I anledning lokalvalget utgir Tidsskrift for kjønnsforskning et temanummer der like muligheter til politisk deltakelse står i sentrum, og inviterer til lanseringsseminar.

Tid: Mandag 2. september kl.14.00–16.00.
Sted: Kulturhuset i Oslo, Boksen 2. etasje.

Arrangør: Kilden kjønnsforskning.no i samarbeid med CORE – Senter for likestillingsforskning

Program

Linda Marie Rustad, direktør i Kilden kjønnsforskning.no ønsker velkommen

Innledning ved Trine Skei Grande (V), Kultur- og likestillingsminister

Redaktørene Beret Bråten og Mari Teigen introduserer temanummeret «Politikk, kjønn og likestilling»

Tre speedforedrag fra forskere som har bidratt i temanummeret:

 • Signe Bock Segaard om hvordan kommuner med lav kvinneandel i kommunestyret har jobbet for bedre kvinnerepresentasjon
 • Marte S. Winsvold om kjønnsforskjeller i politikeres oppfatning av hvem de representerer
 • Beatrice Halsaa om valgkampanjer for å øke kvinneandelen i lokalpolitikken, fra 1967 frem til i dag

Panelsamtale: Lik mulighet til makt. Hvordan sikre politisk deltakelse på like vilkår?

 • Anette Trettebergstuen (Ap), stortingspolitiker
 • Aase Marthe Horrigmo (H), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Marian Hussein (SV), politiker
 • Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning

Panelsamtalen ledes av Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet

Velkommen!

Lokalet er tilgjengelig for rullestolbrukere og det vil bli brukt mikrofon under arrangementet.

Følg med på Facebook.


Om Tidsskrift for kjønnsforskning:

Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskriftet ble startet under navnet Nytt om kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005. Tidsskrift for kjønnsforskning eies av Kilden og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Det er fagfellevurdert og innplassert på nivå 1. Redaktører er Beret Bråten og Mari Teigen.

Tidsskrift for kjønnsforskning 3/2019 har tema Politikk, kjønn og likestilling, og du kan lese fem artikler og en kommentar, som belyser følgende spørsmål:

 • Om politiske partier lokalt ser lav kvinnerepresentasjon som et problem
 • Hvordan valgkampanjer har bidratt til å endre det politiske klima om betydningen av kjønnsbalanse i politisk representasjon
 • Hvordan dagens kommunestyrerepresentanter forstår sin rolle som representant – er de opptatt av å representere grupper med få maktressurser?
 • Hvorvidt bedret kjønnsbalanse i Stortinget også har gitt større kjønnsbalanse i topp-posisjoner Hvordan likestilling som del av integreringspolitikken behandles i partienes program
  – og til slutt: hvordan vold og trusler rettet mot deg på grunn av hvem du er og hva du står for, kan påvirke hvordan du velger å framstå.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.