Lansering av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

Lansering av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

De siste årene er det blitt økt oppmerksomhet om at kjønnsperspektiver bidrar til å styrke kvaliteten på forskning og innovasjon. Forskningsprogrammer som er finansiert av Forskningsrådet og EU har mål om at kjønnsperspektiver skal inngå der det er relevant. Men hva innebærer egentlig kjønnsperspektiver? Når er det relevant?

 


Illustrasjon: Blæst Design

Torsdag 27. september 2018 lanserer Kilden kjønnsforskning.no håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. I håndboka presenteres gode eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan brukes i forskjellige tverrfaglige kunnskapsområder, med vekt på områder der det ikke har vært vanlig, som for eksempel i forskning om energi og klima. Hensikten med håndboka er å inspirere forskere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan arbeide med kjønnsperspektiver.

Håndboka er skrevet av Trine Rogg Korsvik i samarbeid med Linda Marie Rustad.

Tid: Torsdag 27. september 2018, kl. 13.00-15.30

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo 

Program:

13:00-13:20 Velkommen og kort presentasjon av håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? v/Linda M. Rustad og Trine Rogg Korsvik, Kilden kjønnsforskning.no

13:20-14:20 Forskerpresentasjoner: eksempler på kjønnsperspektiver i forskning

  • Karina Standal, CICERO: Fra forbruker til plusskunde - en studie av energivalg og kjønn i Norge, Italia, Storbritannia, Serbia og Ukraina
  • Dag Ellingsen, Politihøgskolen og OsloMet: Blir Norge et sikrere land jo mer likestilling og mangfold det er i politi og forsvar?
  • Marco Hirnstein, Universitetet i Bergen: Hjernen, kognitive evner og kjønn
  • Torunn Tryggestad, PRIO: Integrasjon av kjønnsperspektiver i freds- og konfliktforskning: Erfaringer fra PRIO
  • Christine Jacobsen, Universitetet i Bergen: Kritiske kjønnsperspektiver i forskning og formidling: Erfaringer fra et UiB-prosjekt

14:20-14:40 Pause

14.40-15.30   Panelsamtale: hvordan kan kjønnsperspektiver integreres i forskning?

  • Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet
  • Ann Therese Lotherington, prodekan for forskning ved Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet
  • Henriette Thune, prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Finn-Eirik Johansen, prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Jesper Simonsen, områdedirektør Samfunn og helse, Norges forskningsråd  

15.30-16.30: Mingling med vin og snacks

Ingen påmelding
Tilgjengelig for rullestol

Velkommen!

Følg med på Facebook


Les mer om prosjektet: Integrering av kjønnsperspektiver i forskning