GE Academy – Gender Equality Academy

Partnerne i Gender Equality Academy samlet til planleggingsmøte hos den franske forskningsinstitusjonen CNRS i Paris sommeren 2019
Her er partnerne i Gender Equality Academy samlet til planleggingsmøte hos den franske forskningsinstitusjonen CNRS i Paris sommeren 2019.

Kilden var partner i EU-prosjektet GE Academy (2019-2021) som utviklet og gjennomførte opplæring i kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon.

EU har gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 og tidligere rammeprogrammer hatt en policy for å fremme likestilling i forskning og innovasjon, og har med dette for øyet finansiert en rekke opplæringsprosjekter i ymse formater rundt i Europa. Hensikten med GE Academy er å videreutvikle, strukturere og samkjøre slike prosjekter for å øke kompetansen til 1) ledere og ansatte som arbeider med å iverksette likestillingstiltak i forsknings- og utdanningsinstitusjoner; 2) forskere som er interessert i kjønnsperspektiver i forskning; 3) eksperter på kjønnstematikk som gir opplæring om likestilling og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon til ovennevnte grupper.

GE Academys opplæringsprogram er satt sammen av skreddersydde undervisningsopplegg i ulike formater, som for eksempel workshops, webinarer og sommerskoler, og vil bli utført i minst 15 land.  Målet er å fremme kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse for å forbedre kvaliteten i forskning og innovasjon, samt å etablere et felles-europeisk nettverk for eksperter på kjønnstematikk. GE Academy består av 12 partnere fra 11 land. Norsk partner er Kilden kjønnsforskning.no.

Les mer om GE Academy her. Kursene er fortsatt tilgjengelige, selv om prosjektet er avsluttet.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.