GE Academy – Gender Equality Academy

GE Academy – Gender Equality Academy

Her er partnerne i Gender Equality Academy samlet til planleggingsmøte hos den franske forskningsinstitusjonen CNRS i Paris sommeren 2019.

Kilden er partner i EU-prosjektet GE Academy (2019-2021) som utvikler og gjennomfører opplæring i kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon.

EU har gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 og tidligere rammeprogrammer hatt en policy for å fremme likestilling i forskning og innovasjon, og har med dette for øyet finansiert en rekke opplæringsprosjekter i ymse formater rundt i Europa. Hensikten med GE Academy er å videreutvikle, strukturere og samkjøre slike prosjekter for å øke kompetansen til 1) ledere og ansatte som arbeider med å iverksette likestillingstiltak i forsknings- og utdanningsinstitusjoner; 2) forskere som er interessert i kjønnsperspektiver i forskning; 3) eksperter på kjønnstematikk som gir opplæring om likestilling og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon til ovennevnte grupper.

GE Academys opplæringsprogram er satt sammen av skreddersydde undervisningsopplegg i ulike formater, som for eksempel workshops, webinarer og sommerskoler, og vil bli utført i minst 15 land.  Målet er å fremme kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse for å forbedre kvaliteten i forskning og innovasjon, samt å etablere et felles-europeisk nettverk for eksperter på kjønnstematikk. GE Academy består av 12 partnere fra 11 land. Norsk partner er Kilden kjønnsforskning.no.

Les mer om GE Academy her.