Ferdig forska? Seksuell trakassering i akademia

Den verdensomspennende #metoo-kampanjen, og den norske forgreningen #metooakademia, har det siste året vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er utbredt, også ved norske forskningsinstitusjoner. Hvor blir det av forskningen? Hva vet vi egentlig om omfanget av seksuell trakassering? Er forskning på seksuell trakassering i andre deler av arbeidslivet relevant for akademia? Har lederne den kunnskapen de trenger? På seminaret spør vi om hva vi vet i dag, og hva som er veien fremover. Er #metooakademia ferdig forska?

Tid: Onsdag 12. desember kl.14.00–16.00

Sted: Mesh, Tordenskiolds gate 3, Oslo

Program

14.00: Velkommen

Ordstyrer Geir Aas, kommunikasjonsrådgiver i Forskningsrådet, ønsker velkommen.

Kilden kjønnsforskning.no, Kif-komiteen og Forskningsrådet: Hvordan jobber vi med forskning på seksuell trakassering i akademia?

14.10: Fire forskere om seksuell trakassering i akademia

Foto: Fafo.

Mona Bråten, forsker ved Fafo

Hvem trakasserer og hvem trakasseres på jobb?

 

 

 

 

 

 

 

Foto: anjasletteland.com

Anja Sletteland, phd. i samfunnsgeografi og forfatter av boka Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering. 

Kartlegging av risiko for seksuell trakassering i akademia.

 

 

 

 

 

 

Foto: Ida Irene Bergstrøm.

Fredrik Bondestam, forskningskoordinator ved Nationella sekretariatet för genusforskning

Seksuell trakassering i akademia – en internasjonal forskningsoversikt.

 

 

 

 

 

 

Foto: Kristin Skaar.

Dag Ellingsen, professor ved Politihøgskolen og forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Fellesrom, solidarisk maskulinitet, tydelig ledelse og andre militære virkemidler mot seksuell trakassering.

 

 

 

 

 

15.20: Panelsamtale: Er seksuell trakassering i akademia ferdig forska? Hvis ikke - hva må gjøres?

  • Ragnhild Hennum, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO. Leder UiO sin arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og medlem i Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT).
  • Rønnaug Retterås, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).
  • Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, medlem i Kif-komiteen og UHRMOT.
  • Fredrik Bondestam, forskningskoordinator ved Nationella sekretariatet för genusforskning.
  • Moderator: Geir Aas.

15.55: Oppsummering

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet.

Curt Rice, leder av Kif-komiteen og rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

 

 

 

 

 

 

 

16.00: Mingling og lett servering.

Obs: husk påmelding. Med deg på via dette skjemaet og følg med på facebook.

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.