Ministre diskuterer mannen

Når den femte nordiske mannskonferansen arrangeres i Oslo møtes flere nordiske likestillingsministre til debatt om mannen.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen kommer på maskulinitetskonferanse i slutten av mai. (Foto: Berit Roald /Scanpix)

– Likestillingsministre fra Sverige, Norge og Åland har varslet at de kommer, mens vi fremdeles jobber mot ministrene fra Finland og Island, forteller Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). I samarbeid med Reform og Nordisk forening for maskulinitetsforskning arrangerer STK konferansen Maskuliniteter i bevegelse – menn, likestilling og livskvalitet som går av stabelen 31. mai-1. juni.

Likestillingsmenn i politikken

– Ministrene skal delta i en debatt der de utfordres på hva som skjer i hvert land på likestillingsfronten, og hvilke praksistiltak de planlegger å sette i verk, sier Gullvåg Holter.

– Vi ønsker å utfordre dem på hvilken rolle de mener at menn skal ha i likestillingspolitikken. Menn sitter med en nøkkelrolle i forhold til å komme videre i likestillingsarbeidet, framholder han.

Spørsmål ministrene må svare på er for eksempel: Finnes det en nordisk mannspolitikk? Hva forener og hva skiller ad? Blir menns valg og verdier tenkt inn når familie- og likestillingspolitikk utformes, eller er menn og likestilling bare noe som hektes på i etterkant?

Av andre temaer konferansen byr på er menns seksualitet, via ungdomskultur, helse, militære maskuliniteter, til terapeutisk arbeid, videre gjennom familie, farskap, vold, idrett, migrasjon og etnisitet. Rekordmange forskere deltar i år.

– Hadde vi arrangert en slik konferanse for ti år siden hadde det kommet femten papers, nå har det kommet over seksti. Jeg er positivt overrasket over at så mange har meldt seg på, sier Gullvåg Holter.

Unge menn tar store sjanser

– Maskulinitet i militæret er et nytt og spennende tema, og høyst aktuelt i og med at Norge i dag sender gutter til andre land for å krige. Når det gjelder helse vil vi utfordre tesen om at kvinner er mer helsebevisste enn menn. Vi lurer også på hva det er som gjør at menn tar en bil i dårlig stand til et verksted, men at det nesten alltid er kvinne som tar initiativ til rådgiving i et parforhold som ikke fungerer, sier Gullvåg Holter.

– Dere har et interessant tema om risiko og menn. Tar menn større sjanser?

– Dette temaet har vokst frem siden 1980-tallet. Det er jo helt reelt. Unge menn kjører fort, og vi ser mye annen risikoatferd. Dette har ikke fått nok oppmerksomhet. Vi vet at vold i barndommen henger sammen med liten likestilling i hjemmet. Vi vet også at de som opplever vold i barndommen, utsetter seg for mer risiko senere i livet. Dette er i liten grad fulgt opp systematisk, sier Gullvåg Holter, og avslører at emnet er blitt oppfattet som truende og ubehagelig i miljøet. Først nå i 2012 har det en viss aksept å forske på dette.

Vil problematisere likestilling

– Har menn i Norden mer felles, enn menn i resten av Europa?

Øystein Gullvåg Holter. (Foto: Universitetet i Oslo)

– Jeg kommer nettopp fra et EU-møte om menn og likestilling i Wien, og der fleipet vi litt om at andre var lei av å høre hvor bra vi har det her i Norden. Likestillingsutviklingen har kommet langt i alle nordiske land, og vi har en avansert diskusjon. Men fedrekvoten, som vi var alene om, prøves nå ut i Tyskland, sier Gullvåg Holter, og legger til at han forstår at folk blir lei av å høre om den suksessfylte nordiske modellen.

– Selv om du er norsk eller svensk mann er du ikke dermed verdensmester i likestilling, understreker han, og sier at nordiske forskere er kritiske til en rosemaling av tingenes tilstand.

– Vi vil ha en mer nyansert diskusjon om likestilling. Vi er kritiske til en blendahvit variant av den, der bare A4-familien gjelder, sier Gullvåg Holter.

Det er fremdeles en god del områder der forskerne vet lite om nordiske menn, for eksempel når det gjelder vold og voldtekt.

– Vi ser at nordiske menn jevnt over har klart høyere tilslutning til ideer om likestilling og deltagelse i familielivet enn menn sørover i Europa. Her går nordiske menn i spissen, men vi ser likevel store variasjoner innen Norden, og mellom ulike grupper av menn, sier Gullvåg Holter.

Noen menn er skeptiske til likestilling

– Nordiske menn med lavere utdanning er mer skeptiske til offentlig likestillingspolitikk enn andre. De anser det som et middelklasseprosjekt. Hvorfor gjør de det? Dette vet vi fremdeles lite om, sier Gullvåg Holter. Han skal selv delta i en debatt om likestillingens muligheter og begrensninger.

Gullvåg Holter forteller videre at det er vanskelig å rekruttere mannlige forskere på dette feltet, og han lurer selv på hvorfor. Handler det bare om fordommer?

– Jeg håper konferansen kan bidra til interesse for det vi holder på med. Unge forskere må se at vi mener ulike ting og har ulike posisjoner. Vi er ikke bare en liten gjeng med rare menn, sier Gullvåg Holter.

Første gang i Norge

Konferansen vil ved siden av seminarrekkene ha en mengde workshops. Påmeldingsfristen er 1. mai. Det er første gang mannsforskningskonferansen arrangeres i Norge. Holter håper konferansen vil dekkes godt av mediene.

– Konferansen er kjempeviktig for oss. Mannsforskning er et forholdsvis lite felt og et nordisk samarbeid er desto viktigere for oss, sier Holter.

Han sier at konferansen blir en arena der likestillingsbyråkrater, praktikere og folk som jobber i politiske organisasjoner møter forskere.

– Ved å sette menn og likestilling på dagsorden vil vi blant annet få ny kunnskap om hvilke barrierer menn møter når de ønsker å kombinere karriere og familie og hvilke helsemessige utfordringer som tradisjonelle mannsliv skaper, sier Gullvåg Holter.

Konferanse

Den nordiske mannsforsknings-
konferansen Maskuliniteter i bevegelse - menn, likestilling og livskvalitet går av stabelen 31. mai-1. juni 2012 ved Universitetet i Oslo. 

Arrangører for konferansen er Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Reform – ressurssenter for menn og Nordisk forening for maskulinitetsforskning.

For program, påmelding og annen praktisk informasjon, se nettsidene til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.