- Norge gir fantastiske muligheter!

– Norge er ledende i Europa når det gjelder likestilling. Derfor er det svært interessant å sammenligne hva nordmenn og polakker legger i det moderne, sier Greta Gober, polsk PhD-student og gjesteforsker i Norge.
Greta Gober. (Foto: Daniela Fortin Arias)

Gober har fått stipend fra Norwegian Financial Mechanism for to år og arbeider med avhandlingen sin ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Prosjektet mitt, Gender Identity and Social Changes: Experiences of Gender and of Being Gendered among Young Poles and Norwegians in Modern Times, forsøker å beskrive hvordan oppvekst er kjønnet i forskjellige land.

Angela Lupattelli har bachelor og master i farmasi fra University of Siena i Italia og begynte på doktorgradsstudiet ved Farmasøytisk institutt ved UiO i januar 2011. Dette er første gang hun har et kjønnsperspektiv på arbeidet sitt. Hun synes det er veldig enkelt å inkludere et kjønnsperspektiv på forskning i Norge.

– Selv om prosjektet ble bestemt ut fra funn veilederen min hadde gjort, forelsket jeg meg i temaet, og jeg vet at det passer perfekt med mine interesser og bakgrunn, understreker Lupattelli.

– Avhandlingen min, Mental Disorders and Treatment with Psychotropic Drugs in Pregnancy: Safety Aspects and Patterns of Drug Use, konsentrerer seg hovedsakelig om svangerskapsdepresjon, og om hvordan medisiner som blir brukt for å behandle denne sykdommen kan påvirke mor og barn, forteller hun.

Gober har bakgrunn fra naturvitenskap.

– Jeg har master i oseanografi, men jeg har fordypet meg i kjønnsforskning først som aktivist og siden som doktorgradsstudent. I 2008 begynte jeg på doktorgradsstudiet ved Warsaw School of Social Sciences and Humanities, hvor jeg startet et forskningsprosjekt om kjønnsidentitet i Norge og Polen.

Enkel tilgang til informasjon

– Hvorfor kom dere til Norge for å forske?

– Norge er uten tvil det beste stedet for den typen forskningsprosjekt som jeg holder på med. Her er alle forutsetningene for å forske på gravide kvinner på plass. Helsevesenets oppfølging og regelmessige kontroller gjør det mulig og enkelt å innhente all nødvendig informasjon. I tillegg er antallet gravide kvinner i Norge høyt. I Italia blir utvalget lite, siden det er få gravide kvinner og lite insentiv fra regjeringen for å øke antallet, forklarer Lupattelli.

Hun tror forskningsresultatene hennes også kan være nyttige i andre land, blant annet Italia.

Gober synes det er svært spennende å sammenligne norske og polske forhold.

– Polen er uten tvil ett av de mindre likestilte samfunnene i Europa og har ennå ikke lansert en omfattende handlingsplan for likestilling, sier hun.

– Jeg begynte å tenke over de kulturelle forskjellene mellom Polen og Norge – etter min mening det ledende landet i Europa når det gjelder likestilling. Jeg innså at mange sosiale praksiser faktisk ligner hverandre i disse landene. Hvorfor er det da slik at likestilling er mulig i Norge og ikke i Polen? Jeg håper at forskningen min vil gi interessant innsikt i den sosiale betydningen av kjønn i ungdommers hverdagsliv, legger hun til.

Gober håper også at erfaringene hun gjør seg i Norge, vil være fruktbare for hennes framtidige arbeid som feministisk aktivist.

– Jeg tror at ett av de viktigste vilkårene for moderne europeisk demokrati er å avskaffe diskriminering. Det er så mye å ta tak i i landet mitt når det gjelder likestilling, og det er mye å lære av Norge, understreker hun.

Ikke bare studenter

– Hva synes dere som forskere om arbeidsvilkårene i Norge?

– Det som imponerer meg mest med å være doktorgradsstipendiat i Norge, er at jeg ikke betraktes som student, men som en kollega, blant andre forskere. I Polen kommer alltid studenter etter lærere og professorer. Ved Universitetet i Oslo er det ikke slik, her blir alle betraktet som likeverdige uavhengig av akademisk posisjon, understreker Gober.

– Og veilederen min er alltid tilgjengelig når det stopper litt opp. Hun er fullstendig involvert i prosjektet mitt, fortsetter hun.

– Det at jeg kan dele erfaringer med kollegaene mine, er veldig givende, legger Lupattelli til.

Angela Lupattelli. (Foto: Daniela Fortin Arias)

Flott sjanse

– Er det noen erfaringer fra oppholdet i Norge dere ønsker å trekke fram?

– På den korte tiden jeg har vært stipendiat her, er det utrolig hvor mye jeg har klart å utvide kontaktnettet mitt og hvor lett det har vært å skaffe seg et nettverk i Norge, sier Lupattelli.

– Oppholdet i Norge har vært en flott anledning til å utvide mitt profesjonelle nettverk; jeg har til og med fått nye kontakter i utlandet, for eksempel ved universiteter i Storbritannia, istemmer Gober.

– Men det som definitivt har betydd mest, er muligheten til å konsentrere seg helt og fullt om forskningen, uten andre bekymringer ved siden av. I Polen må man kombinere doktorgradsstillingen med en betalt jobb, siden vi ikke mottar noen godtgjørelser mens vi holder på. Mange av dem som begynte på en PhD samtidig med meg, sluttet etter ett år eller to. De klarte ikke å kombinere doktorgradsarbeid med full jobb. Derfor vil jeg alltid være takknemlig for muligheten til å oppholde meg ved STK, understreker Gober.


Oversatt av Anne Winsnes Rødland

Forskerne

Greta Gober fra Polen er gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun holder på med en doktoravhandling om hvordan sosiale praksiser og forventninger til kjønn har påvirket psykososialt kjønn hos unge voksne i Norge og Polen.

Angela Lupattelli fra Italia har vært stipendiat i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo siden januar 2011. Hun holder på med en doktoravhandling om sikkerhet ved bruk av medisiner under svangerskapet.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.