Åpent nummer

Hel forside Tidsskrift for kjønnsforskning 2-24 med grafisk illustrasjon i rosa, hvitt og grønt i bølgende former

Årets andre utgave av Tidsskrift for kjønnsforskning er et åpent nummer. Fellesnevneren for artiklene er et grunnleggende kritisk prosjekt. Gjennom nærlesning av samtidige tekster, diskursanalyse og retorikkanalyse av tekster fra nær historie gir artiklene perspektiver både til historiske og dagsaktuelle debatter i kjønnsforskningen: disiplinering av kroppen, kontroverser innen feminismen, samt sexistiske og rasistiske strukturer som påvirker enkeltpersoners og gruppers livsvilkår. Tekstene illustrerer hvordan verktøy fra den feministiske og antirasistiske verktøykassa, kan brukes til å forstå disse temaene og fenomenene både i samtid og i fortid.
 

Les hele nummeret på Idunn.no

DOI: 10.18261/issn.1891-1781 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.