Samer, nasjonale minoriteter og kjønnsforskning

Årets siste nummer er et temanummer om samer, nasjonale minoriteter og kjønnsforskning. Les om hvordan kjønn og kultur oppfattes i samisk psykisk helsevern, om hvordan samisk historie ikke bare har vært fortiet, men også feil formidlet i fortid og nåtid, og om to forskeres betraktninger rundt det å forske på grupper med minoritetsstatus. I tillegg til de tematiske artiklene, kan du lese en analyse av hvordan troverdige voldtektsofre konstrueres, belyst gjennom tre aktuelle rettsaker.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om forskningen til Astri Dankertsen i Nyhetsmagasinet: Samiske pasienter i psykisk helsevern blir møtt med stereotypier

Les interjvu i Nyhetsmagasinet med Trine Kvidal-Røvik og Gyrid Øyen som fikk prisen for årets artikkel i 2021: Pris til artikkel om kvensk kulturarv

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.