Diversitet: Interseksjonalitets- og andre mangfoldsperspektiver

Det andre nummeret i 2020 er et temanummer om ulike måter å forstå mangfold på – teoretisk, metodisk og empirisk. Les om interseksjonalitetsbegrepet både i et historisk perspektiv og brukt i ny forskning om gutter og unge menn, og skeive med innvandrerbakgrunn. Du kan også lese om hvordan reproduksjon, fruktbarhet og familieplanlegging håndteres i offentlige samtaler og om en av Cora Sandels noveller sett i lys av kjønn, klasse og seksualitet.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om forskningen til Guro Korsnes Kristensen i Nyhetsmagasinet: Den offentlige samtalen om fruktbarhet har gått fra selvtilfreds til bekymra

Les Kristoffer Chelsom Vogt sin kronikk over samme tema som artikkelen hans her: Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.