Kjønnsbalanse og likestilling

Det første nummeret i år ble overraskende nok et temanummer – uten utlysning. Dette gjenspeiler at midlene til kjønnsforskning er flyttet over mot Forskningsrådets BALANSE-program. Flere av artiklene i dette nummeret er basert på BALANSE-prosjekter. Fra 2017 har Tidsskrift for kjønnsforskning Open Access.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om forskningen fra «Hvordan endre en mannsbastion» i Nyhetsmagasinet: Politiet oppnår ikke likestilling med mangfold som verktøy

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.