Åpent nummer

Dette nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning byr på tre artikler innenfor rammen av et åpent nummer, og spenner tematisk omtrent så bredt som man tenkelig kan komme; fra en kritisk diskusjon av urfolksmetodologi, via sinnsyke mannlige seksualforbrytere til hundetrening.

Artikler

Torjer A. Olsen: Kjønn og urfolksmetodologi
Les mer i nyhetsmagasinet: Kjønnsblind urfolksforskning

Eivind Myhre: De uakseptable mennene. Mannlighet og sinnssyke seksualforbrytere i Norge fra 1895 til 1940

Ane Møller Gabrielsen: Hun, han og hund. Om kjønn og hundetrening

Bokmeldinger

Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret (red.): Etter beste kjønn: Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk. Omtale ved Holger Pötzsch

Nytt fra Foreningen

 

Kjøp, last ned eller les tidsskriftet hos Idunn.

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.