Åpent nummer

Åpent nummer

Dette nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning byr på tre artikler innenfor rammen av et åpent nummer, og spenner tematisk omtrent så bredt som man tenkelig kan komme; fra en kritisk diskusjon av urfolksmetodologi, via sinnsyke mannlige seksualforbrytere til hundetrening.

Artikler

Torjer A. Olsen: Kjønn og urfolksmetodologi
Les mer i nyhetsmagasinet: Kjønnsblind urfolksforskning

Eivind Myhre: De uakseptable mennene. Mannlighet og sinnssyke seksualforbrytere i Norge fra 1895 til 1940

Ane Møller Gabrielsen: Hun, han og hund. Om kjønn og hundetrening

Bokmeldinger

Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret (red.): Etter beste kjønn: Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk. Omtale ved Holger Pötzsch

Nytt fra Foreningen

 

Kjøp, last ned eller les tidsskriftet hos Idunn.