Åpent nummer

Med dette dobbeltnummeret av tidsskriftet byr vi på noen evig aktuelle og noen dagsaktuelle tekster, som vanlig fra et bredt spekter av faglige innfallsvinkler. En fellesnevner er at de tar utgangspunkt i norske samtidsforhold. En annen er at de handler om «likestillingslandets» utfordringer og paradokser.

Artikler

Trine Annfelt: Et Kolumbi egg? Au pairordningen og diskursen om kulturutveksling

Guro Korsnes Kristensen: Hjemme- og lønnsarbeidets mening og verdi. Norske pars fortellinger om det å kjøpe private husholds- og omsorgstjenester

Agnes Bolsø og Wencke Mühleisen: Framstillinger av kvinner kledd for makt
Les mer i nyhetsmagasinet: Dressen utfordres: Også ikledd kjole og perler kan en leder ha autoritet

Brit Helene Lyngstad: Moderne metamorfoser. Om griser, grenser og kvinneforakt i Marie Darrieussecqs roman Truismes (Suggesjoner)

Line Førre Grønstad: Val av etternamn i 2014
Les mer i nyhetsmagasinet: Menn tar sitt etternavn for gitt. Kvinner velger å beholde eller bytte.

Bergljot Østerås og Gudrun Sælen Halmrast: Nye møter med Rødhette og ulven

Bokmeldinger

Marianne Bø: Family law in contemporary Iran: Women's Rights Activism and Shari'a. Omtale ved David Thurfjell

Torild Skard: Maktens kvinner. Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960–2010. Omtale ved Randi Rønning Balsvik

Liza Reisel & Mari Teigen (red.): Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Omtale ved Beret Bråten
 

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

 

 

 

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.