Åpent nummer

Artikler

Helene Aarseth: Finanskapitalismens kjønnsromantikk: Næringslivselitens komplementære familiekultur
Les mer i nyhetsmagasinet: Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere
Årets artikkel 2014:
«Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv

Anette Schjerpen Hoel: Mer enn norsk: Kulturell hybridisering og farskap blant minoritetsetniske menn

Siri Øyslebø Sørensen: Fortellinger om feminisme og motforestillinger mot statsfeminisme. En analyse av norske avistekster 2007–2011

Janne Paulsen Breimo: Koordinering og tilstedeværelse – om kjønnede forventninger til pårørende i rehabiliteringsprosesser

Kjersti Alsaker, Bente Moen, Valbog Baste og Tone Morken: Vold i parforhold kan gjøre lønnsarbeid vanskelig

Les mer om denne artikkelen i nyhetsmagasinet:
Voldelige partnere hindrer kvinner i å jobbe

Solveig Laugerud: Juss og juks – igjen? Om uavhengighet og likestilling i krisesenterloven

Tove Ingebjørg Fjell: Sterke kvinner – svake menn. Partnervold og humor

Les mer om denne artikkelen i nyhetsmagasinet:
Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie

Feminismen etter poststrukturalismen

Rita Felski: Fear of Being Ordinary

Claus Halberg: Grappling With Neurosexism

Lisa Folkmarson Käll: Reflections on the Ambiguities of Being Post: Traces of Phenomenology in Judith Butler’s «Poststructuralist» Performativity

Bokanmeldelser

Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.
Omtale ved Stine Helena Bang Svendsen

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.