Åpent nummer

Artikler

Kari Stefansen, Ingrid Smette og Dagmara Bossy: Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling
Les mer i nyhetsmagasinet: Hun ville ikke, men han tok på henne likevel

Sissel Lie:Max Ernsts utforskning av kvinners identitet i Une semaine de bonté

Susanne V. Knudsen: Femininiteter og forførelser i Suzanne Brøggers forfatterskab
Kommentar

Sevil Sümer: The Nordic Approach to Work and Care: Challenges on the Way to Inclusive Citizenship

Begrepet

Michael Nebeling Petersen:Det nationalisere(n)de seksuelle medborgerskab

Jasbir Puar: Refleksjoner rundt homonasjonalisme: Nye paradigmer for seksuelt medborgerskap
(Oversatt av Kari Jegerstedt)

Bokmeldinger

Lucy Delap: The Feminist Avant-Garde, Transatlantic Encounters of the Early Twentieth Century. Ideas in Context series
Omtale ved Gry Brandser

Helga Aune: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag
Omtale ved Rannveig Dahle

Charlotte Koren: Kvinnens rolle i norsk økonomi
Omtale ved Kari Wærness

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.