Likestilling

Artikler

Yngve Flo og Jacob Aars: Kommunal kvinnerøysterett: eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv

Brita Ytre-Arne: «Vi er altsaa dog allerede midt ude i det offentlige Liv»
Medieomtale av kvinnestemmerett, 1890–1913

Kristina Söderholm: Svenska riksdagskvinnor i samförstånd och konflikt under tidigt 1990-tal

Arnfinn H. Midtbøen og Mari Teigen: Sosial investering i kjønnslikestilling?
Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk

Trine Annfelt og Berit Gullikstad: Kjønnslikestilling i inkluderingens tjeneste?
Les mer nyhetsmagasinet: Etnisk norsk målestokk for likestilling

Kristine Warhuus Smeby og Berit Brandth: Mellom hjem og barnehage: Likestilling i det tredje skiftet

Kommentar

Inge Henningsen og Knut Liestøl: Likestilling i akademia. Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?

Hege Skjeie: Nyskaping etterlyst: NOUer og politiske realiteter

Janneke van der Ros: Likestillingspolitikk og alskens folk

Bokmeldinger

Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam – rabaldermenneske og strateg: Kvinners surrealisme: Hyener og nattsommerfugler

Audgunn Oltedal og Arnhild Skre (red): Formødrenes stemmer – kvinneliv rundt stemmeretten
Omtale av begge bøkene ved Inger Elisabeth Haavet

Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen: Norsk likestillingshistorie 1814–2013
Omtale ved Beret Bråten

Beret Bråten & Cecilie Thun (red.): Krysningspunkter. Likestilling i et flerkulturelt Norge
Omtale ved Berit Gullikstad

Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg (red.): Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver
Omtale ved Anne Hege Strand

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.