Åpent nummer

Artikler

Fredrik Langeland: Maskulinitetens refleksive nostalgi i TV 2 Zebras Manshow
Les mer i nyhetsmagasinet: Ut med metro, inn med retro

Gjertrud Sæter og Øystein Gullvåg Holter: «Min ektemann – mammas gutt». Kjønn, makt og normalitet i diskursen om mammadalten

Ulla-Britt Lilleaas og Pia Ingrid Fivel: For mye av det gode? – Kvinners involvering i menns helse og sykdom

Marianne Bøe og Liv Tønnessen: Nye utfordringer til islamsk feminisme: Kvinneaktivismens mange ansikter i Sudan og Iran

Kommentar

Kari Jegerstedt: Poststrukturalisme og kjønnsforskning.
Svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen

Bokmeldinger

Robin May Schott (red.): Birth, Death and Feminity – Philosophies of Embodiment
Omtale ved Ingvild Sælid Gilhus

Tove Pettersen: Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien
Omtale ved Vigdis Songe-Møller

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.