Loven om kvotering i arbeidslivet

Artikler

Mari Teigen: Kvoteringstradisjon og styringsekspansjon

Siri Øyslebø Sørensen: Statsfeminismens møte med næringslivet. Bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform
Årets artikkel 2011: Vant pris for artikkel om kvotering til bedriftsstyrer

Fredrik Engelstad: Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? En normativ analyse
Les mer i nyhetsmagasinet: Styrekvotering øker kvinners ambisjoner

Kommentar

Jorunn Økland: Skaper ordet hva det nevner?
Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring

Ellen Mortensen: Farbare (om)veier? Om dekonstruktive og poststrkturalistiske strategier i kjønnsforskningen

Cathrine Holst og Helene Aarseth: Poststrukturalisme og kjønnsforskning – slik to sosiologer ser det

Bokmeldinger

Gerd von der Lippe: Et kritisk blikk på sportsjournalistikk.
Medier og idrett i en globalisert verden
Omtale ved Fredrik Langeland

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.