Sykdom, subjektivitet og selvrefleksjon

Artikler

Kjetil Karise Rødje: Jeg sulter, altså er jeg. Spiseforstyrrelser som markering av autonomi

Målfrid Råheim: Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter

Heid Nøkleby: Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling

Ulla-Britt Lilleaas: Forholdet mellom etikk og politikk i feministisk forskning sett i lys av egne forskererfaringer

Anne-Jorunn Berg: Taus forlegenhet? Rasialisering, hvithet og minnearbeid

Bokomtaler

Halldis Karen Leira: Det gode nærvær. Kulturens psykologiske betydning.
Omtale ved Kjersti Ericsson

Hege Skjeie og Mari Teigen: Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Makt- og demokratiutredningen.
Omtale ved Pål Repstad

Joar Svanemyr: Kjønnsrelasjoner, reproduksjon og provosert abort i Elfenbenskysten.
Omtale ved Jo Helle-Valle

Innhold

Jeg sulter, altså er jeg. Spiseforstyrrelser som markering av autonomi, av Kjetil Karise Rødje

Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter, av Målfrid Råheim:

Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling, av Heid Nøkleby

Forholdet mellom etikk og politikk i feministisk forskning sett i lys av egne forskererfaringer,  av Ulla-Britt Lilleaas

Taus forlegenhet? Rasialisering, hvithet og minnearbeid, av Anne-Jorunn Berg

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.