Sykdom, subjektivitet og selvrefleksjon

Sykdom, subjektivitet og selvrefleksjon

Innhold

Jeg sulter, altså er jeg. Spiseforstyrrelser som markering av autonomi, av Kjetil Karise Rødje

Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter, av Målfrid Råheim:

Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling, av Heid Nøkleby

Forholdet mellom etikk og politikk i feministisk forskning sett i lys av egne forskererfaringer,  av Ulla-Britt Lilleaas

Taus forlegenhet? Rasialisering, hvithet og minnearbeid, av Anne-Jorunn Berg