Krig

Krig

15. oktober 2019
Den maskuline kulturen i Forsvaret er et demokratisk problem. Det gjør det vanskelig å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn, sier forsker.
10. september 2019
Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.
14. november 2017
Kongolesiske jentesoldater blir stemplet som voldelige og seksuelle, også av internasjonale medier og hjelpeorganisasjoner. Det hemmer jentenes reintegrering, ifølge forsker Milfrid Tonheim.
26. september 2017
Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.
20. september 2017
Hadde verden vært mer fredelig med kvinner i militæret? Er kvinner som drar til Syria naive og hjernevaskede? Episode 9 av Kjønnsavdelingen handler om betydningen av kjønn i krig og konflikt.
04. juli 2017
Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.
03. mai 2017
Det er ikke bare alternative fakta vi skal bekymre oss for ved «post-fakta samfunnet», men også at bistandspolitikk utformes på grunnlag av «ønskelige fakta» om kjønnsroller i krig og konflikt, hevder forsker Maria Eriksson Baaz.
14. februar 2017
Det blir stadig farligere å være journalist i krig og væpnete konflikter. Men selv om flest mannlige journalister blir drept, er man oftere bekymret for sikkerheten til deres kvinnelige kollegaer.
27. oktober 2016
Ved å banke på dører og be forskere tenke nytt, har PRIOs gender-gruppe klart å lirke kjønnsperspektivet inn i en verden av menn. Det startet med én kvinnelig psykologistudent.
12. mai 2015

Medan det offisielle Noreg smykka seg med å stille krigsforbrytarar for retten i rettsoppgjeret, vart dei såkalla tyskertøsene straffa utan lov og dom, sjølv om dei ikkje hadde gjort noko kriminelt.

20. august 2014

For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

25. februar 2013

I krig kan soldater forfalle til barbarer. Dommene til straffedømte for seksuelle overgrep i Bosnia-krigen gir innsikt i mekanismene.

15. mai 2012

I Kongo er 30-40 prosent av barnesoldatene jenter. De opplever mer sexmisbruk, større stigma og får sjeldnere hjelp enn guttesoldater. Til tross for dette får jentene langt mindre oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

19. oktober 2011

«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

28. januar 2011

For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Olsson, Louise
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Tonheim, Milfrid
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
von der Lippe, Berit and Rune Ottosen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ericsson, Kjersti (ed.)
Publisert:
2015