Kjønn og teknologi

Artikler

Anne-Jorunn Berg: Hva skjedde med Kyborgen? Om feministisk materialitetsteori

Ingvil Førland Hellstrand: Politiske monstre. Å passere som menneskelig i science fiction-TV-seriene Star Trek og Battlestar Galactica

Ardis Storm-Mathisen og Jo Helle-Valle: IKT-bruk i skolen og familien
– en praksisteoretisk studie av kjønn

Begrepet

Francesca Ferrando: Posthumanism

Donna McCormack: Posthumanist Ethics and Organ Transplantation

Bokmeldinger

Wencke Mühleisen og Jørgen Lorentzen (red.): Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår.
Omtale ved Fanny Ambjörnsson

Line Nyhagen-Predelli and Beatrice Halsaa: Majority-Minority Relations in Contemporary Women’s Movements – Strategic Sisterhood
Omtale ved Birste Siim

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.