Åpent nummer

Artikler

Halvor Moxnes: «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge
Les mer i nyhetsmagasinet: Da Jesus ble mann

Gunnar Uhlmann: Myter og realiteter om kvinnelige rådmenn

Jonatan Leer: Gastronomiske drags. En diskussion af kønspositionering og subversion i madprogrammer via tv-serien Two Fat Ladies

Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik: Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid

Kommentar

Kari Wærness: Noen refleksjoner over utviklingen av norsk kvinneforskning, likestillingsforskning og kjønnsforskning fra 1970 og til i dag

Dagrunn Grønbech: Kvinneuniversitetets og hersketeknikkenes mor, Berit Ås, fyller 85 år
Begrepet

Cathrine Holst: Likestilling

Cathrine Egeland: Likestilling - er vi ferdigtenkt?

Debatt

Kommentarer og tilsvar til artikkelen «Myter og realiteter om kvinnelige rådmenn» av Gunnar Uhlmann

Bokmeldinger

Sissel Lie: Kvinners surrealisme: Hyener og nattsommerfugler
Omtale ved Arild Linneberg

Anne Marit Myrstad: Husmora i fokus. Den norske husmorfilmen 1953–1972
Omtale ved Anemari Neple

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.