Kjønn og migrasjon

Artikler

Eirinn Larsen: Likestillingslandets skygge. Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge

Priscilla Ringrose: Migrants of the New Norway: Sara Johnsen’s Upperdog

Kommentar

Wenche Jonassen: Fra kvinnemishandling til vold i nære relasjoner. Regjeringens handlingsplaner mot vold
Begrepet

Randi Gressgård: Interseksjonalitet

Berit Gullikstad: Interseksjonalitet - et fruktbart begrep

Bokmeldinger

Lise Widding Isaksen (ed.): Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies
Omtale ved Rosie Cox

Helma Lutz: The New Maids. Transnational Women and the Care Economy
Omtale ved Lise Widding Isaksen

Jørgen Lorentzen: Fra farskapets historie i Norge 1850–2012
Omtale ved Lars Rune Waage

Signe Arnfred: Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa
Omtale ved Ragnhild M. Muriaas

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.