Deltakelse, dynamikk og makt

Artikler

Trond Løyning: Kjønnskvotering, kvinner og styrenettverk

Hilde Bjørkhaug: Flere kvinner i styrerom – katalysator for profesjonalisering av styrearbeid?

Agnes Bolsø: Jakten på kvinners spesifikke bidrag til lederskap

Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Hvis bare flere kunne stille! Kjønn og politisk motivasjon

Kommentar

Stine H. Bang Svendsen: Poststrukturalisme og kjønnsforskningsklasserommet

Harriet Bjerrum Nielsen: Når kritikk blir til kanon

Bokmeldinger

Lars Nylander: Litteraturen, könet och konsten att begära i antiken
Omtale ved Ingvild Sælid Gilhus

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.