Åpent nummer

Artikler

Arnfinn J. Andersen: Fra heteroromantikk til mangfoldige lystfellesskap. Intimitetens endrede organisering

Halldis Valestrand: Kartografier og geografier. Noen utfordringer for transnasjonal kjønnsforskning

Siri Gerrard: Mobile praksiser og kjønnskontrakter i fiskerisamfunn

Kommentar

Siri Gerrard: Samspillet mellom natur, kultur og kjønn –
et bidrag til å forstå dekonstruksjonenes utfordringer i kjønnsforskningen

Bokessay

Tone Schou Wetlesen: Barneomsorg og samfunnsutvikling
Bokmeldinger

Harald Eia og Ole-Martin Ihle: Født sånn eller blitt sånn?
Omtale ved Kyrre Linné Kausrud

Anne-Jorunn Berg, Anne Britt Flemmen og Berit
Gullikstad (red.): Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet
Omtale ved Monica Five Aarset

Beatrice Halsaa og Anne Hellum (red.): Rettferdighet
Omtale ved Nina Berven

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.