Husarbeid

Innledning

Eirinn Larsen og Gro Hagemann: Husmorens foranderlighet

Artikler/Essays

Hege Roll-Hansen: Kjønn,statistikk og politikk. Husarbeidet og ervervsbefolkningen i norske folketellinger (1920-1940)

Gro Hagemann: Kjøkkenet som samfunnsprosjekt

Anne Marit Myrstad: Dumme menn og troll til kjærringer. Hva husmødre fikk le av i de norske Husmorfilmene
Les mer i nyhetsmagasinet: Hjemmets finansministre

Øystein Gullvåg Holter: Den store debatten om husholdsarbeidet 1975-1985

Helene Aarseth: Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien
Årets artikkel 2010

Runar Døving og Ingun Grimstad Klepp: Husarbeidets grenser. Når kunnskap erstattes med skam

Kristin Alsos og Line Eldring: Husarbeid uten grenser?
Les mer i nyhetsmagasinet: Underbetalte hushjelper

Kari Wærness: Da husmoren forsvant

Kommentar

Kari Jegerstedt: Hva er poststrukturalismen - og har den utspilt sin rolle?

Janne Bromseth: Tilbake til virkeligheten - uten anførselstegn

Bokmeldinger

Harald Eia og Ole-Martin Ihle: Født sånn eller blitt sånn?
Omtale ved Hanne Haavind

Harald Eia og Ole-Martin Ihle: Født sånn eller blitt sånn?
Omtale ved Isabelle Dussauge

Les intervju med Dussauge: Endevender Hjernevask

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.