Musikk

Artikler

Hedda Høgsåsen-Hallesby: Salome og den situerte stemmeretten

Anne H. Lorentzen: Før var jeg en «syngedame». Resignifiering og endring i
populærmusikkproduksjon

Erik Steinskog: Kjønnsambivalente stemmer. Kastrat og kyborg

Ann Werner: Danssteg på You Tube. Musik, genus, etnicitet/«ras»
Les mer i nyhetsmagasinet: Å gjøre Beyoncé

Kommentar

Harriet Bjerrum Nielsen: Totalteorier og andre teorier

Bokanmeldelser

Douglas M. Branson: No seat at the table. How corporate governance and law keep women out of the boardroom
Omtale ved Siri Øyslebø Sørensen

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.