Åpent nummer

Artikler

Merethe Flatseth: Abortpolitikkens førende forestillinger om kvinner

Inger Bjørnhaug: Likelønn mellom marked, klasse og kjønn. LO, kvinnene og likelønna 1935–1970
Les mer i nyhetsmagasinet: LO sviktet kvinnelønna

Torjer A. Olsen: Kjønn ved navns nevnelse. Likestilling og læstadianisme 1960–1980

Ingeborg Winderen Owesen: Feminismens moderne filosofiske historie og likestillingens formoder, Marie le Jars de Gournay

Kommentar

Harriet Bjerrum Nielsen: Dekonstruksjonens hegemoni

Stine H. Bang Svendsen: Vendinger etter poststrukturalismen

Bokanmeldelser

Cathrine Holst: Hva er feminisme
Omtale ved Torjer A. Olsen

Tove Ingebjørg Fjell: Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet
Omtale ved Anna Adeniji

Axel Nissen: Manly Love. Romantic Friendship in American Fiction
Omtale ved Hans W. Kristiansen

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.