Kjønn og historie

Artikler

Svein Atle Skålevåg: Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880–1930

Kari Melby og Bente Rosenbeck: Reproduksjon som fortolkningsramme for de nordiske velferdsstater: Foucault møter Giddens

Jan Frode Hatlen: Æresdrap og familiedrap i den romerske antikken
Les mer i nyhetsmagasinet: Æresdrap, en europeisk tradisjon?

Hilde Gunn Slottemo: Ansvarlighetens menn. Normer for maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn

Bjørg Seland: Kjønn og makt – myndige religiøse kvinneroller

Kommentar

Kari Elisabeth Børresen: Matristics: Medieval and Early Modern God-Language

Inger Elisabeth Haavet: Nyskapning og fellesskap – kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.