Åpent nummer

Artikler

Unni Langås: Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn?En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter

Elin Havelin Rekdal: Toril Mois feminisme: I skjæringspunktet mellom fenomenologi og dagligspråksfilosofi

Cathrine Egeland og Randi Gressgård: Omsorgen for «andre»: Feminisme, forskjell og ansvarlighet

Hanne Haavind: Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet?

Kommentar

Helene Aarseth: Fortellinger om kjønn, makt og kjærlighet. Svar til Hanne Haavind

Ragnhild Steen Jensen: Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind

Bokanmeldelser

Luciana Ricciutelli, Angela Miles og Margaret McFadden (red.): Feminist Politics, Activism and Vision. Local and Global Challenges
Omtale ved Lise Widding Isaksen

Elisabeth Young-Bruehl: Why Arendt Matters
Omtale ved Helgard Mahrdt

Innhold

Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter, av Unni Langås

Toril Mois feminisme: I skjæringspunktet mellom fenomenologi og dagligspråksfilosofi, av Elin Havelin Rekdal

Omsorgen for «andre»: Feminisme, forskjell og ansvarlighet, av Cathrine Egeland og Randi Gressgård

Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet? av Hanne Haavind

Fortellinger om kjønn, makt og kjærlighet. Svar til Hanne Haavind, av Helene Aarseth

Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind, av Ragnhild Steen Jensen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.