Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Carmens performative hevn, av Hedda Høgåsen-Hallesby

Sfinksen på San Michele - om kjønn og medisin hos Axel Munthe, av Hilde Bondevik

Mannlig kjærlighet i endring: Intime mannlige vennskap i amerikansk litteratur, av Ingunn Eriksen

Familiesnakk i amerikansk presidentpolitikk, av Stine Helena Svendsen

Mellom likestillingspolitikk og innvandringskontroll, av Hilde Lidén

Muslimske innvandrerkvinners rett til skilsmisse, av Tone Linn Værstad