Åpent nummer

Artikler

Hedda Høgåsen-Hallesby: Carmens performative hevn

Hilde Bondevik: Sfinksen på San Michele - om kjønn og medisin hos Axel Munthe

Ingunn Eriksen: Mannlig kjærlighet i endring: Intime mannlige vennskap i amerikansk litteratur

Stine Helena Svendsen: Familiesnakk i amerikansk presidentpolitikk

Hilde Lidén: Mellom likestillingspolitikk og innvandringskontroll

Kommentar

Tone Linn Værstad: Muslimske innvandrerkvinners rett til skilsmisse

Innhold

Carmens performative hevn, av Hedda Høgåsen-Hallesby

Sfinksen på San Michele - om kjønn og medisin hos Axel Munthe, av Hilde Bondevik

Mannlig kjærlighet i endring: Intime mannlige vennskap i amerikansk litteratur, av Ingunn Eriksen

Familiesnakk i amerikansk presidentpolitikk, av Stine Helena Svendsen

Mellom likestillingspolitikk og innvandringskontroll, av Hilde Lidén

Muslimske innvandrerkvinners rett til skilsmisse, av Tone Linn Værstad

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.