Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

«Natachas» to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam, av May-Len Skilbrei

Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa, av Anette Brunovskis

Russiske kvinner i nordnorske aviser – minoritets- og majoritetskonstruksjoner, av Anne Britt Flemmen

Grunnlagsproblemer i islamsk feministisk teori og praksis, av Sindre Bangstad

Religiøse feminismer i Norge, Anne Hege Grung i samtale med Åse Røthing