Åpent nummer

Artikler

May-Len Skilbrei: «Natachas» to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam

Anette Brunovskis: Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa

Anne Britt Flemmen: Russiske kvinner i nordnorske aviser – minoritets- og majoritetskonstruksjoner

Sindre Bangstad: Grunnlagsproblemer i islamsk feministisk teori og praksis

Intervju

Anne Hege Grung i samtale med Åse Røthing: Religiøse feminismer i Norge

Kommentar

Camilla Jordheim Larsen and Karin Widerberg: How Interdisciplinary is Interdisciplinary Gender Research? An Investigation of the Research Programme Gender in Transition

Bokanmeldelse

Evangelia Tastsoglou og Alexandra Dobrowolsky (red.): Women, Migration and Citizenship. Making Local, National and Transnational Connections. Omtale ved Line Nyhagen Predelli

Innhold

«Natachas» to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam, av May-Len Skilbrei

Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa, av Anette Brunovskis

Russiske kvinner i nordnorske aviser – minoritets- og majoritetskonstruksjoner, av Anne Britt Flemmen

Grunnlagsproblemer i islamsk feministisk teori og praksis, av Sindre Bangstad

Religiøse feminismer i Norge, Anne Hege Grung i samtale med Åse Røthing

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.