Arbeidsliv

Artikler

Jorun Solheim og Mari Teigen: Det kjønnssegregerte arbeidsliv - likestillingens snublestein?

Anne Iversen: Italesatt taushet: kjønnsnøytralitet som diskursiv posisjonering

Kari Nyheim Solbrække: «Det ligger i personligheten, ikke sant!» Kjønnede kompetansediskurser i moderne arbeidsliv

Hege Eggen Børve og Elin Kvande: Kjønnede tidskulturer i en global kunnskapsorganisasjon

Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard: Corporate Fictions

Intervju

Først med forskning om innvandrede kvinner i arbeidslivet. Wuokko Knocke intervjuet av Beret Bråten.

Bokanmeldelser

Berit Brandth, Brita Bungum, Elin Kvande (red.): Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet
Omtale ved Agnes Andenæs

Sølvi Sogner og Kari Telste: Ut og søkje teneste. Historia om tenestejentene
Omtale ved Anna Jorunn Avdem

David Morgan, Berit Brandth og Elin Kvande (red.): Gender, Bodies and Work
Omtale ved Jorun Solheim

Innhold

Det kjønnssegregerte arbeidsliv - likestillingens snublestein? av Jorun Solheim og Mari Teigen

Italesatt taushet: kjønnsnøytralitet som diskursiv posisjonering, av Anne Iversen

«Det ligger i personligheten, ikke sant!» Kjønnede kompetansediskurser i moderne arbeidsliv, av Kari Nyheim Solbrække

Kjønnede tidskulturer i en global kunnskapsorganisasjon, av Hege Eggen Børve og Elin Kvande

Corporate Fictions, av Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard

Først med forskning om innvandrede kvinner i arbeidslivet, Wuokko Knocke intervjuet av Beret Bråten

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.