Arbeidsliv

Arbeidsliv

Innhold

Det kjønnssegregerte arbeidsliv - likestillingens snublestein? av Jorun Solheim og Mari Teigen

Italesatt taushet: kjønnsnøytralitet som diskursiv posisjonering, av Anne Iversen

«Det ligger i personligheten, ikke sant!» Kjønnede kompetansediskurser i moderne arbeidsliv, av Kari Nyheim Solbrække

Kjønnede tidskulturer i en global kunnskapsorganisasjon, av Hege Eggen Børve og Elin Kvande

Corporate Fictions, av Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard

Først med forskning om innvandrede kvinner i arbeidslivet, Wuokko Knocke intervjuet av Beret Bråten