Åpent nummer

Artikler

Anne Karen Bjelland: Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste. Noen kritiske refleksjoner

Lise Widding Isaksen: Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi

Paulina de los Reyes: Global o(jäm)likhet och intersektionalitet. Om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster

Kristin Spilker: I slekt med far? Forestillinger og forhandlinger om farskap i genets tidsalder

Jone Salomonsen: Faith with a Lience to kill? God unmediated by moral law in Knutby, Sweden

Kommentar

May-Len Skilbrei: Prostitusjon i retten: Når «samfunnet» skal bestemme hvem som er hva

Intervju

Agnes Bolsø skrev årets artikkel i 2005. Et intervju av Beret Bråten

Bokanmeldelser

Kjersti Ericsson og Eva Simonsen: Krigsbarn i fred
Omtale ved Kjersti Brathagen

Dorthe Staunæs: Køn, etnicitet og skoleliv
Omtale ved Anne-Jorunn Berg

Willy Pedersen: Nye seksualiteter
Omtale ved Heidi Eng

Pauline de los Reyes og Diana Mulinari: Intersektionalitet
Omtale ved Dorthe Staunæs og Jette Kofoed

Gro Hagemann og Hege Roll-Hansen (red.): Twentieth-century housewives Meanings and implications of unpaid work. Issues in Contemporary History
Omtale ved Tone Schou Wetlesen

Jørgen Lorentzen: Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film
Omtale ved Lars Rune Waage

Innhold

Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste. Noen kritiske refleksjoner, av Anne Karen Bjelland

Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi, av Lise Widding Isaksen

Global o(jäm)likhet och intersektionalitet. Om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster, av Paulina de los Reyes

I slekt med far? Forestillinger og forhandlinger om farskap i genets tidsalder, av Kristin Spilker

Faith with a Lience to kill? God unmediated by moral law in Knutby, Sweden, av Jone Salomonsen

Prostitusjon i retten: Når «samfunnet» skal bestemme hvem som er hva, av May-Len Skilbrei

Agnes Bolsø skrev årets artikkel i 2005, et intervju av Beret Bråten

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.