Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste. Noen kritiske refleksjoner, av Anne Karen Bjelland

Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi, av Lise Widding Isaksen

Global o(jäm)likhet och intersektionalitet. Om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster, av Paulina de los Reyes

I slekt med far? Forestillinger og forhandlinger om farskap i genets tidsalder, av Kristin Spilker

Faith with a Lience to kill? God unmediated by moral law in Knutby, Sweden, av Jone Salomonsen

Prostitusjon i retten: Når «samfunnet» skal bestemme hvem som er hva, av May-Len Skilbrei

Agnes Bolsø skrev årets artikkel i 2005, et intervju av Beret Bråten