Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Medieprisme på vold mot kvinner, av Kristin Skjørten

Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen, av Elin Kippe

Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices? av Siri Gerrard

Jorunn Solheim og Judith Butler - en refleksjon over åpne kropper og det falliske, av Agnes Bolsø

Hvordan være ungdom? En bokanmeldelse, et intervju av Beret Bråten