Åpent nummer

Artikler

Kristin Skjørten: Medieprisme på vold mot kvinner

Elin Kippe: Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen

Siri Gerrard: Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices?

Agnes Bolsø: Jorunn Solheim og Judith Butler - en refleksjon over åpne kropper og det falliske

Intervju

Hvordan være ungdom? En bokanmeldelse
Et intervju av Beret Bråten

Bokanmeldelser

Henning Bech: Kvinder og Mænd
Omtale ved Harriet Bjerrum Nielsen

Ivar Frønes: Annerledeslandet
Omtale ved Hanna Mellemsether

Knut Kolnar:  Mannedyret
Omtale ved Wenche Muhleisen

Berit Thorbjørnsrud: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse
Norge
Omtale ved Anne Hege Grung

Berit Thorbjørnsrud: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse
Norge
Omtale ved Anne Sofie Roald

Innhold

Medieprisme på vold mot kvinner, av Kristin Skjørten

Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen, av Elin Kippe

Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices? av Siri Gerrard

Jorunn Solheim og Judith Butler - en refleksjon over åpne kropper og det falliske, av Agnes Bolsø

Hvordan være ungdom? En bokanmeldelse, et intervju av Beret Bråten

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.