Religion og seksualitet

Religion og seksualitet

Innhold

Du skal ikke imitere ekteskapet, eller: Forestillinger om Den Hellige kjerne-Familie, av Jorunn Økland

Jesus in gender trouble, av Halvor Moxnes

Skapt til hetero i Guds bilde: om heteroseksualiseringen av gudbilledligheten, av Jostein Børtnes

Från njutningsmänniska til frustrerad puritan: Muslimsk sexualitet i ett historiskt perspektiv, av Pernilla Ouis