Religion og seksualitet

Artikler

Jorunn Økland: Du skal ikke imitere ekteskapet, eller: Forestillinger om Den Hellige kjerne-Familie

Halvor Moxnes: Jesus in gender trouble

Jostein Børtnes: Skapt til hetero i Guds bilde: om heteroseksualiseringen av gudbilledligheten

Pernilla Ouis: Från njutningsmänniska til frustrerad puritan: Muslimsk sexualitet i ett historiskt perspektiv

Bokanmeldelser

Anne Sofie Roald: Er muslimske kvinner undertykt?
Omtale ved Tove Nicolaisen

Melissa Wilcox: Coming Out in Christianity
Omtale ved Inger Furseth

Halvor Moxnes, Jostein Børtnes og Dag Øistein Endsjø (red.): Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken
Omtale ved Marianne Bjelland Kartzow

Jorunn Økland: Women in Their Place. Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space
Omtale ved Pål Bjørby

Innhold

Du skal ikke imitere ekteskapet, eller: Forestillinger om Den Hellige kjerne-Familie, av Jorunn Økland

Jesus in gender trouble, av Halvor Moxnes

Skapt til hetero i Guds bilde: om heteroseksualiseringen av gudbilledligheten, av Jostein Børtnes

Från njutningsmänniska til frustrerad puritan: Muslimsk sexualitet i ett historiskt perspektiv, av Pernilla Ouis

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.