Fedre

Fedre

Innhold

Foreldreskap i forandring – færre menn blir fedre, av Kari Skrede

«En virkelig far fra første stund» – diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap, av Ellen Andenæs

På vei mot sædens rett? Om endringer i politiske diskurser om farskap, av Trine Annfelt

Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik, av Maria Eriksson

Ibsen og farskap, av Jørgen Lorentzen

Likestilling og den rettslige regulering av foreldreskap, av Hege Brækhus

Omsorg – noe kvinner kan og menn kan lære? Helene Aarseth intervjuet av Beret Bråten

Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder, av Thomas Michael Walle

Ennå ikke formell likestilling mellom foreldre, av Lars Christensen