Fedre

Artikler

Kari Skrede: Foreldreskap i forandring – færre menn blir fedre

Ellen Andenæs: «En virkelig far fra første stund» – diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap

Trine Annfelt: På vei mot sædens rett? Om endringer i politiske diskurser om farskap

Maria Eriksson: Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik

Jørgen Lorentzen: Ibsen og farskap

Hege Brækhus: Likestilling og den rettslige regulering av foreldreskap

Kommentarer

Omsorg – noe kvinner kan og menn kan lære?
Helene Aarseth intervjuet av Beret Bråten

Thomas Michael Walle: Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder

Lars Christensen: Ennå ikke formell likestilling mellom foreldre

Bokomtaler

Karianne Bjellås Gilje og Tonje Vold (red.): Oppdrag: Mamma, pappa. Fortellinger fra en ny generasjon foreldre.
Omtale ved Gry Heggli

Berit Brandt og Elin Kvande: Fleksible fedre
Omtale ved Helene Aarseth

Arnfinn J. Andersen: Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Faderskapets betingelser i en heteronormativ kultur
Omtale ved Thomas Johansson

Åse Røthing: Parforhold. Idealer, forhandinger, strategier
Omtale ved Charlott Nyman

Innhold

Foreldreskap i forandring – færre menn blir fedre, av Kari Skrede

«En virkelig far fra første stund» – diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap, av Ellen Andenæs

På vei mot sædens rett? Om endringer i politiske diskurser om farskap, av Trine Annfelt

Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik, av Maria Eriksson

Ibsen og farskap, av Jørgen Lorentzen

Likestilling og den rettslige regulering av foreldreskap, av Hege Brækhus

Omsorg – noe kvinner kan og menn kan lære? Helene Aarseth intervjuet av Beret Bråten

Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder, av Thomas Michael Walle

Ennå ikke formell likestilling mellom foreldre, av Lars Christensen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.