Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Kjønn i eventyrenes verden, av Sissel Kristiseter

Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles? av Randi Gressgård:

Fra firkanter til rundinger? Produksjon av feministisk teknologipolitikk i en kampanje for å rekruttere jenter til datastudier, av Vivian A. Lagesen

Mobil moral og kjønn i endring? Mobiltelefonen i norske voksnes hverdagsliv, av Knut H. Sørensen og Hege Nordli

Tre ting på en gang, Linda Rustad intervjuet av Beret Bråten

Kvinners deltakelse i beslutningsprosesser i fiskerinæringen, av Lindis E. H. Sloan

Kvinnemishandling: Stort omfang, ingen klasseforskjeller? av Kari Stefansen og Hilde Pape

Svar til Kari Stefansen og Hilde Pape, av Kristin Skjørten