Åpent nummer

Artikler

Else Wiestad: Den skjønne og følende forstand

Line Alice Ytrehus: Mullahløftet – i et feministisk perspektiv

Ingebjørg Seip: Seksualitetens maktstrategier i kampen om subjektposisjonen.
Anne B. Ragde og Theodor W. Adorno

Helen Jøsok Gansmo: Samproduksjon av kjønn og teknologi: en møteplass for to forskningstradisjoner

Kommentar

Maria Carbin, Katharina Tollin og Maria Törnqvist: Rättvisans gränser eller problemet med läkaren som kör taxi.

Karin Bang: Mathilde Prager – brobygger mellem Østrig og Norden

Dag Stenvoll: Mytenes høyborg og kunnskapens elfenbenstårn

Bokomtaler

Judy Wajcman: Technofeminism. Omtale ved Anne-Jorunn Berg

Ole Bredesen: Nye gutter og jenter – en ny pedagogikk. Omtale ved Liv Mette Gulbrandsen

Innhold

Den skjønne og følende forstand, av Else Wiestad:

Mullahløftet – i et feministisk perspektiv, av Line Alice Ytrehus

Seksualitetens maktstrategier i kampen om subjektposisjonen. Anne B. Ragde og Theodor W. Adorno, av Ingebjørg Seip

Samproduksjon av kjønn og teknologi: en møteplass for to forskningstradisjoner, av Helen Jøsok Gansmo

Rättvisans gränser eller problemet med läkaren som kör taxi, av Maria Carbin, Katharina Tollin og Maria Törnqvist

Mathilde Prager – brobygger mellem Østrig og Norden, av Karin Bang

Mytenes høyborg og kunnskapens elfenbenstårn, av Dag Stenvoll

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.