Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Den skjønne og følende forstand, av Else Wiestad:

Mullahløftet – i et feministisk perspektiv, av Line Alice Ytrehus

Seksualitetens maktstrategier i kampen om subjektposisjonen. Anne B. Ragde og Theodor W. Adorno, av Ingebjørg Seip

Samproduksjon av kjønn og teknologi: en møteplass for to forskningstradisjoner, av Helen Jøsok Gansmo

Rättvisans gränser eller problemet med läkaren som kör taxi, av Maria Carbin, Katharina Tollin og Maria Törnqvist

Mathilde Prager – brobygger mellem Østrig og Norden, av Karin Bang

Mytenes høyborg og kunnskapens elfenbenstårn, av Dag Stenvoll