Kjønnsforskningen møter likestillingspolitikken

Artikler

Hege Skjeie: Trosfrihet og diskrimineringsvern

Line Nyhagen Predelli: Fortolkninger av kjønn i islam: En case-studie av muslimske kvinner i Oslo

Susanne V. Knudsen: Flere køn i folkeskolen

Kristin Skjørten: Kvinnemishandling – kunnskap og politikk

May-Len Skilbrei: Mine, dine og våre saker: likestillingspolitikk for viderekomne

Jørgen Lorentzen: Mannsforskning, feminisme og likestilling

Intervju

En enkel og god historie – med åpen slutt.
Helga Hernes intervjuet av Beret Bråten

Bokomtaler

Femkamp – bang om nordisk feminism.
Omtale ved Harriet Bjerrum Nielsen

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.): Velferdsstaten og familien. Utfordringar og dilemmaer.
Omtale ved Hilde Danielsen

Einar Øverenget: Hannah Arendt.
Omtale ved Tanja Storløkken.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.