Åpent nummer

Innhold

Kraften i det underforståtte – noen overveielser om feministisk forskning, av Cathrine Egeland

Femokratar og endring i fylkeskommunal forvaltning, av Kjetil Børhaug og Janneke van der Ros

Konstruksjoner av kjønn ved høyere IKT-utdanning i Norge, av Hilde Corneliussen

Sammen eller alene. Fellesskapsprosjekter i par på tvers, av Åse Røthing

Lilja 4-ever er bare en film! Problematisk sammenblanding av fiksjon og fakta på prostitusjonsfeltet, av May-Len Skilbrei

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.