Barn og kjønn

Barn og kjønn

Innhold

Hvor er barna i kvinne- og kjønnsforskningen? av Barrie Thorne intervjues av Gry Heggli

Børns køn, alder og etnicitet – Bermudatrekant eller spændstig triade? av Bjørg Kjær

Jenter i virvelvind. Konstruksjoner av kjønn, alder og etnisitet blant jenter i 12–14-årsalderen, av Mona-Iren Hauge

«Jentevold»: Overskridelser av normer for kjønn og alder? av Sidsel Natland

«Skeive» barnefamiliar? Foreldreskap mellom normer og overskridingar, av Tor Folgerø

Maktkamp og hengivenhet. Stemødre mellom nærhet og distanse, av Ann T. Vølstad

Barn og kvinner, barndom og kjønn. En barneforskers blikk på to forskningsfelt, av Randi Dyblie Nilsen

Om fagforskjeller, politikk og generasjoner i kvinne- og kjønnsforskningens historie, av Ida Blom