Barn og kjønn

Artikler

Hvor er barna i kvinne- og kjønnsforskningen?
Barrie Thorne intervjues av Gry Heggli

Bjørg Kjær: Børns køn, alder og etnicitet – Bermudatrekant eller spændstig triade?

Mona-Iren Hauge: Jenter i virvelvind. Konstruksjoner av kjønn, alder og etnisitet blant jenter i 12–14-årsalderen

Sidsel Natland: «Jentevold»: Overskridelser av normer for kjønn og alder?

Tor Folgerø: «Skeive» barnefamiliar? Foreldreskap mellom normer og overskridingar

Ann T. Vølstad: Maktkamp og hengivenhet. Stemødre mellom nærhet og distanse

Randi Dyblie Nilsen: Barn og kvinner, barndom og kjønn. En barneforskers blikk på to forskningsfelt

Kommentar

Ida Blom: Om fagforskjeller, politikk og generasjoner i kvinne- og kjønnsforskningens historie.

Bokomtaler

Anne Scott Sørensen (red.): Pi’r, Pink og Power. En antologi om aktuel pigekultur.
Omtale ved Sidsel Natland

Innhold

Hvor er barna i kvinne- og kjønnsforskningen? av Barrie Thorne intervjues av Gry Heggli

Børns køn, alder og etnicitet – Bermudatrekant eller spændstig triade? av Bjørg Kjær

Jenter i virvelvind. Konstruksjoner av kjønn, alder og etnisitet blant jenter i 12–14-årsalderen, av Mona-Iren Hauge

«Jentevold»: Overskridelser av normer for kjønn og alder? av Sidsel Natland

«Skeive» barnefamiliar? Foreldreskap mellom normer og overskridingar, av Tor Folgerø

Maktkamp og hengivenhet. Stemødre mellom nærhet og distanse, av Ann T. Vølstad

Barn og kvinner, barndom og kjønn. En barneforskers blikk på to forskningsfelt, av Randi Dyblie Nilsen

Om fagforskjeller, politikk og generasjoner i kvinne- og kjønnsforskningens historie, av Ida Blom

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.