Feministisk forskning - feministisk kritikk

Feministisk forskning - feministisk kritikk

Innhold

Feministisk forskning – feministisk politikk, av Beatrice Halsaa

Pornografi og feministisk kritikk, av Agnes Bolsø

Evas kamp for kunnskapens eple: betraktninger rundt feministisk forskning, av Tone Bleie

Spenninger i postmoderne feminisme: Kjønnet som estetisk iscenesettelse i dagens medieverden, av Wencke Mühleisen

Fra befolkningskontroll og menneskerettigheter til reproduktiv helse og seksuelle rettigheter, samtale mellom Johanne Sundby og Gro Hagemann