Subjektivitet, kropp og kjærlighet

Artikler

Lena Berg: Förhoppningen om att kärleken löser alt - potensial till förändring eller/och falsk garanti? Unga kvinnor samtalar om heterosexuell samvaro

Elisabeth L'orange Fürst: Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk

Unni Langås: Forførelsens former. Et litterært motivs møte med det moderne

Christel Stormhøj: Magtens subjekt og subjektets magt. Poststrukturalistiske perspektiver på (det kønnede) subjekt

Kommentar

En politisk filosof.
Nancy Fraser intervjuet av Cathrine Holst

Anne Karen Bjelland og Lise Widding Isaksen: Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser

Bokomtaler

Anna Lindberg: Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930-2000.
Omtale ved Ida Blom

Tora Korsvold: Sykehusfødslen tar form - med en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse.
Omtale ved Lena Marander-Eklund

Elisabeth Lønnå: Helga Eng, psykolog og pedagog i barnets århundre.
Omtale ved Hildur Ve

Innhold

Förhoppningen om att kärleken löser alt - potensial till förändring eller/och falsk garanti? Unga kvinnor samtalar om heterosexuell samvaro, av Lena Berg

Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk, av Elisabeth L'orange Fürst

Forførelsens former. Et litterært motivs møte med det moderne, av Unni Langås

Magtens subjekt og subjektets magt. Poststrukturalistiske perspektiver på (det kønnede) subjekt, av Christel Stormhøj

En politisk filosof, Nancy Fraser intervjuet av Cathrine Holst

Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser, av Anne Karen Bjelland og Lise Widding Isaksen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.