Subjektivitet, kropp og kjærlighet

Subjektivitet, kropp og kjærlighet

Innhold

Förhoppningen om att kärleken löser alt - potensial till förändring eller/och falsk garanti? Unga kvinnor samtalar om heterosexuell samvaro, av Lena Berg

Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk, av Elisabeth L’orange Fürst

Forførelsens former. Et litterært motivs møte med det moderne, av Unni Langås

Magtens subjekt og subjektets magt. Poststrukturalistiske perspektiver på (det kønnede) subjekt, av Christel Stormhøj

En politisk filosof, Nancy Fraser intervjuet av Cathrine Holst

Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser, av Anne Karen Bjelland og Lise Widding Isaksen