kommunikasjon.no

kommunikasjon.no

Innhold

Kommunikasjon.no, av Knut H. Sørensen

Samfunnsproblemet «jenter og data», av Helen Jøsok Gansmo

Fra forretningssamtale til sludder. Offentlige reaksjoner på alminneliggjøringen av telefonen, av Beathe Due

En egen ROM eller et rom på deling? Ulike inkluderingsstrategier for kvinner som brukere av multimedia, av Hendrik Spilker og Knut H. Sørensen

Mellom lyst og plikt? Beretning om en mannlig IKT-forsker, av Nora Levold:

Kunst, ny teknikk og litt til, Inghild Karlsen intervjua av Renate Lund