Reiser i tid og rom

Reiser i tid og rom

Innhold

«Den unge Piges By». Promenaden på Karl Johan og den frigjorte unge kvinne i Kristiania i årene omkring 1900, av Kari Telste

Motsetningsfylte signaler. Om kjønnsrelasjoner, heteroseksualitet og rom, av Anne Britt Flemmen

Seksualitetens globalisering, av Ane Bergersen:

Kvinners arkitektur: Det kjønnede rom som estetisk kategori, av Wenche Findal

Kjønn på landet og kjønn i byen. Om betydningen av kjønnete konstruksjoner av ruralitet for urban–rural migrasjon og hverdagsliv, av Nina Berg

Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord, av Inger J. Birkeland

Kjønnets innplassering i verden, av Else Wiestad

Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse? av Anne Birgitte Fyhn