Reiser i tid og rom

Artikler

Kari Telste: «Den unge Piges By». Promenaden på Karl Johan og den frigjorte unge kvinne i Kristiania i årene omkring 1900

Anne Britt Flemmen: Motsetningsfylte signaler. Om kjønnsrelasjoner, heteroseksualitet og rom

Ane Bergersen: Seksualitetens globalisering

Wenche Findal: Kvinners arkitektur: Det kjønnede rom som estetisk kategori

Nina Berg: Kjønn på landet og kjønn i byen. Om betydningen av kjønnete konstruksjoner av ruralitet for urban–rural migrasjon og hverdagsliv

Inger J. Birkeland: Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord

Else Wiestad: Kjønnets innplassering i verden

Anne Birgitte Fyhn: Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse?

Bokomtaler

Ann Christin (Anci) Bråthen: Offentlige urbane rom som private leverom. En kvalitativ studie av hjemløse kvinner i London.
Omtale ved Barbara Rogers

Innhold

«Den unge Piges By». Promenaden på Karl Johan og den frigjorte unge kvinne i Kristiania i årene omkring 1900, av Kari Telste

Motsetningsfylte signaler. Om kjønnsrelasjoner, heteroseksualitet og rom, av Anne Britt Flemmen

Seksualitetens globalisering, av Ane Bergersen:

Kvinners arkitektur: Det kjønnede rom som estetisk kategori, av Wenche Findal

Kjønn på landet og kjønn i byen. Om betydningen av kjønnete konstruksjoner av ruralitet for urban–rural migrasjon og hverdagsliv, av Nina Berg

Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord, av Inger J. Birkeland

Kjønnets innplassering i verden, av Else Wiestad

Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse? av Anne Birgitte Fyhn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.