Kjønn og globalisering

Artikler

Arlie Russell Hochschild: Globale omsorgskjeder

S. Uma Devi: Mørke skyer på den gryende IT-himmelen. Globalisering og indiske kvinner på H-1B- og H-4-visum i USA

Merete Lie og Ragnhild Lund: Globalisering, sted og kjønn

Ida Blom: Global kjønnshistorie – et nytt forskningsfelt?

Åsa Eldén: En berättelse om tvång och frihet. Kontext, mening, identitetsskapande

Kommentar

Lise Widding Isaksen: «Kommer din praktikant også fra Litauen?» Om nye løsninger på gamle problemer

Bokomtaler

Astrid Grytting: Eit ordentleg ekteskap. Om ekteskap etter kontaktformidling mellom norske menn og utanlandske kvinner.
Omtale ved Haldis Haukanes

Globale maskuliniteter.
Omtale ved Ole Bredesen

Bridget Anderson: Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour.
Omtale ved Kari Wærness

Innhold

Globale omsorgskjeder, av Arlie Russell Hochschild

Mørke skyer på den gryende IT-himmelen. Globalisering og indiske kvinner på H-1B- og H-4-visum i USA, av S. Uma Devi

Globalisering, sted og kjønn, av Merete Lie og Ragnhild Lund

Global kjønnshistorie – et nytt forskningsfelt? av Ida Blom

En berättelse om tvång och frihet. Kontext, mening, identitetsskapande, av Åsa Eldén

«Kommer din praktikant også fra Litauen?» Om nye løsninger på gamle problemer, av Lise Widding Isaksen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.