Skrivingens paradokser

Artikler

Sissel Lie: Skriverens indre og ytre lesere

Marte E. Halse: Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver?

Carin Franzén: Öppenheten i det andra

Bente Rasmussen: Kollektivsvake kvinner og kollektivsterke menn?

Kommentarer

Harriet Bjerrum Nielsen: Et innpust og et utpust - om artikkelskriving i kvalitativ samfunnsforskning

Beatrice Halsaa: «Alt har sin tid» - Tre redaktører ser tilbake på sitt hjertebarn

Elisabeth L'orange Fürst og Hege Widerberg: Fettfobi og kvinnekropp

Ellen Mortensen, Paal Bjørby, Reidar Lie, Gry Brandser og Birger Angvik: Feilslått fekting mot «queer» teori

Bokomtaler

Inga Bostad og Hilde Bondevik: Tenkepauser. Filosofi og filosofisk refleksjon 1.
Omtale ved Elin Svenneby

Anne Eriksen: Historie, minne og myte.
Omtale ved Birgitta Svensson

Hilde Danielsen: Dei moderne kvinnene i Odda. En studie av mødrehygiene og barneavgrensing i mellomkrigstida.
Omtale ved Tone Schou Wetlesen

Innhold

Skriverens indre og ytre lesere, av Sissel Lie

Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver? av Marte E. Halse

Öppenheten i det andra, av Carin Franzén

Kollektivsvake kvinner og kollektivsterke menn? avBente Rasmusse

Et innpust og et utpust - om artikkelskriving i kvalitativ samfunnsforskning, av Harriet Bjerrum Nielsen

«Alt har sin tid» - Tre redaktører ser tilbake på sitt hjertebarn, av Beatrice Halsaa

Fettfobi og kvinnekropp, av Elisabeth L'orange Fürst og Hege Widerberg

Feilslått fekting mot «queer» teori, av Ellen Mortensen, Paal Bjørby, Reidar Lie, Gry Brandser og Birger Angvik

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.