Skeive perspektiver på kjønn

Artikler

Nils Axel Nissen: Homoforskning/kjønnsforskning: En tilblivelseshistorie

Lillian Faderman: Hvorfor trenger vi lesbisk historie?

Robert K. Martin: Et homseliv før Stonewall
Respons av Justin D. Edwards

David M. Halperin: Har homofil identitet en fremtid?
Respons av Henning Bech

George Chauncey: Skapets historie
Respons av Øystein Rian

Martha Vicinus: Den altoppslukende kvinnen og den lesbiske gutten
Respons av Wencke Mühleisen

Agnes Bolsø: Maskulinitet i erotisk spill mellom kvinner

Heidi Eng: Maskulinitet = menn?

Wencke Mühleisen: Kjønn og sex: skeiv estetikk i fjernsynet

Kommentarer

Annick Prieur og Bera Ulstein Moseng: «Sorry, we don’t speak Queer». En kritisk kommentar til queer teori

Bokomtaler

Donna J. Haraway, an interview with Thyrza Nichols Goodeve: How Like a Leaf.
Omtale ved Anne-Jorunn Berg

Christina Bergqvist mfl. (red.): Likestilte demokratier? Kjønn og politikk i Norden.
Omtale ved Ann Therese Lotherington

Linda M. Rustad og Hilde Bondevik (red.): Kjønnsperspektiver i filosofihistorien.
Omtale ved Ingeborg Winderen Owesen

Innhold

Homoforskning/kjønnsforskning: En tilblivelseshistorie, av Nils Axel Nissen

Hvorfor trenger vi lesbisk historie? av Lillian Faderman

Et homseliv før Stonewall, av Robert K. Martin og respons av Justin D. Edwards

Har homofil identitet en fremtid? av David M. Halperin og respons av Henning Bech

Skapets historie, av George Chauncey og respons av Øystein Rian

Den altoppslukende kvinnen og den lesbiske gutten, av Martha Vicinus og respons av Wencke Mühleisen

Maskulinitet i erotisk spill mellom kvinner, av Agnes Bolsø

Maskulinitet = menn? av Heidi Eng

Kjønn og sex: skeiv estetikk i fjernsynet, av Wencke Mühleisen

«Sorry, we don’t speak Queer». En kritisk kommentar til queer teori, av Annick Prieur og Bera Ulstein Moseng

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.