Empirisk forskning etter poststrukturalismen

Artikler

Teresa de Lauretis: Kjønn, seksualitet og kroppen

Harriet Bjerrum Nielsen: Rommet mellom sitering og dekonstruksjon

Karen Christensen: Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen

Trine Annfelt: Om å riste kategoriene. Poststrukturalistisk inspirasjon i forskning om utdanning og kjønn, eller: Hva man kan lære av sin opponent

Kjell R. Soleim: Om kjærlighetsobjekter og empiriske objekter

Kommentar

Maud Eduards: "Det är svårare att träffa ett rörligt mål:" Om feministisk teori og kvinnors organisering

Heidi Eng og Turid Markussen: Queer teori i empirisk forskning: Om erfaring, språk og politikk

Bokomtaler

Elin Svenneby: Også kvinner Glaukon! Frihet og likestilling i et filosofihistorisk og kjønnspolitisk perspektiv. Omtale ved Kari Elisabeth Børresen

Vigdis Songe-Møller: Tanker om opprinnelsen. Tidlig gresk filosofi fra Hesiod til Demokrit og Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og filosofi i antikkens Hellas. Omtale ved Kari Elisabeth Børresen

Jone Salomonsen: Riter. Religiøse overgangsritualer i vær tid. Omtale ved Inger Furseth

 

Innhold

Kjønn, seksualitet og kroppen, av Teresa de Lauretis

Rommet mellom sitering og dekonstruksjon, av Harriet Bjerrum Nielsen

Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen, av Karen Christensen

Om å riste kategoriene. Poststrukturalistisk inspirasjon i forskning om utdanning og kjønn, eller: Hva man kan lære av sin opponent, av Trine Annfelt

Om kjærlighetsobjekter og empiriske objekter, av Kjell R. Soleim

"Det är svårare att träffa ett rörligt mål:" Om feministisk teori og kvinnors organisering, av Maud Eduards

Queer teori i empirisk forskning: Om erfaring, språk og politikk, av Heidi Eng og Turid Markussen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.